Κάστρο Αυλαίμωνα / Avlemona’s castle

Βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού και είναι ένα μικρό κάστρο, και αυτό Βενετσιάνικο. Χτίστηκε εκεί για να ελέγχει ανατολικά προς το Αιγαίο. Παλιά είχε πολεμίστρες, παρατηρητήρια και κανόνια και εσωτερικό διάδρομο με 14 τόξα. Κοντά στο Καστέλο ναυάγησε το πλοίο του Έλγιν κουβαλώντας τα μάρμαρα του Παρθενώνα, μέχρι που τα βρήκαν δύτες από την Μάλτα.

It is located at the entrance of the harbor and is a small castle. It was built there to control the east to the Aegean Sea. Previously, it had pillars, observatories and cannons and an inner corridor with 14 bows. Near the island of Kastelo the Elgin ship wrecked the Parthenon marbles until they found divers from Malta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*