Διαδυκτιακή Ημερίδα με θέμα “Ενεργειακή Κοινότητα στα Κύθηρα”

by Dimitris Baltzis

Τα Κύθηρα θέλουν τα συνεισφέρουν στον ενεργειακό ”κουμπαρά” της χώρας, αναζητούν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στον ενεργειακό παροξυσμό αλλά αρνούνται να μετατραπούν σε εργοστάσιο.
Η ημερίδα αυτή που προγραμματίζεται στο νησί στις 27 Μαρτίου 2021 με θέμα τις ενεργειακές κοινότητες, πληροφορεί για τη σημασία τους, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, εξετάζει παραδείγματα και καλές πρακτικές. Αξίζει να την παρακολουθήσουμε.

related articles