Σπήλαιο Αγία Σοφία, Κάλαμος / Aghia Sophia cave, Kalamos

For English scroll down

 Τοποθεσία-Διαδρομή/Located-Path:click here

Βαθμός δυσκολίας διαδρομής 1/5/Grade of  path 1/5

1 Εύκολο 2 Μέτριο 3 Βατό 4 Δύσκολο 5 Πολύ δύσκολο

1 Easy 2 Moderate 3 Compatible 4 Difficult 5 Too difficult

Διάρκεια καθαρής διαδρομής 50′

Η διαδρομή,ξεκινά από την πλατεία στο χωριό Κάλαμος ΒΑ του Καψαλίου και σε απόσταση 4χλμ, ενώ από τη Χώρα φτάνει τα 5χλμ.

Σχεδόν το 70% της διαδρομής γίνεται σε ασφαλτοστρωμένη οδό, ενώ το υπόλοιπο σε βατό χωματόδρομο.

Μέσα στο σπήλαιο θα δεις το ‘ξωκλήσι της Αγ.Σοφίας και ακριβώς από πίσω είναι το σπήλαιο το οποίο μπορείς να εξερευνήσεις με φακό.

Η χρήση της φωτογραφικής είναι απαραίτητη χωρίς φλας, γι’αυτό καλύτερα να χρησιμοποιήσεις για τις φωτογραφίες σου φορητό φακό με λάμπα φθορίου, για την προστασία του εσωτερικού περιβάλλοντος από ακτινοβολία.

Επίσης στο σπήλαιο και στην οροφή του φωλιάζουν νυχτεδρίδες και πρέπει να σου πω, ότι δεν επιθυμούν την επαφή με το τεχνητό φως.

Οι σταλαγμίτες και οι σταλακτίτες είναι απίστευτης αρχιτεκτονικής σχεδίασης, έτσι που μόνο η φύση ξέρει να φιλοτεχνεί. Εκατομμύρια χρόνια δουλειάς απαιτούν να σεβαστούμε το χώρο και να μην αφήσουμε πίσω μας απορρίματα.

Κάθε χρόνο στον επίσημο εορτασμό της Αγ.Σοφίας, γίνεται εκκλησιασμός σε μια ιδιαίτερα παραδοσιακή ατμόσφαιρα.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο και Απρίλιο θα συναντήσεις πολλά νερά στη διαδρομή, που είναι όμως εύκολα προσπελάσιμα.

Καλό δρόμο.

 

Location-Way / Located-Path: click here
Difficulty Route 1/5 / Grade of path 1/5
1 Easy 2 Average 3 Watteau 4 Hard 5 Very difficult
1 Easy 2 Moderate 3 Compatible 4 Difficult 5 Too difficult
Duration route net 50 ‘
The route starts from the square in the village Kalamos NE Kapsali and 4 km away, while the town reaches 5 km.
Nearly 70% of the route is on paved road, the rest on a passable dirt road.
Inside the cave you will see the “church of St.Sophia and right behind is the cave which you can explore by flashlight.
Using the camera without a flash is needed, so best to use for your photos portable lens with fluorescent lamp, to protect the internal environment from radiation.
Also in the cave and the roof of the nest bats and I must tell you, I do not want contact with artificial light.
The stalagmites and stalactites is incredible architectural design so that only nature knows how to sculpt. Millions of years of work required to respect the space and do not leave behind litter.
Every year the official commemoration of St.Sophia, church attendance is in a very traditional atmosphere.
Finally, you should know that during February-March and April you will meet a lot of water on the route, which is nevertheless easily accessible.
Have a safe trip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*