Ενετικό κάστρο, Χώρα

by Dimitris Baltzis

Το Κάστρο Χώρας Κυθήρων είναι χτισμένο σε μεγάλη υπερυψωμένη έκταση στη Χώρα των Κυθήρων, με θέα στο νότο. Διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση και αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο.

Το σημερινό κάστρο χτίστηκε από τους Ενετούς τον 16ο αιώνα, αν και σύμφωνα με διάφορες πηγές κάποιο βυζαντινό φρούριο υπήρχε στο ίδιο σημείο από τον 13ο αιώνα. Κατά την ενετοκρατία η Χώρα αναπτύχθηκε αρκετά και ο οικισμός απλώθηκε στις περιοχές γύρω από το κάστρο. Τόσο μέσα όσο και γύρω από το κάστρο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ναών οι οποίοι σήμερα προστατεύονται αφού πολλοί από αυτούς χρονολογούνται ήδη από τον 15ο αιώνα. Στο εσωτερικό του δεσπόζει ο ναός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας που θεωρείται η προστάτιδα του νησιού. Ο ναός αυτός ήταν καθολικός μέχρι το 1806. Πιο δίπλα βρίσκεται και το Παλάτι των Προβλεπτών στο οποίο σήμερα στεγάζεται το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων που περιέχει έγγραφα από το 1560.

The Castle of Chora Kythera is built on a large elevated area in Chora of Kythera, overlooking the south. It is kept in quite good condition and is an important tourist attraction.

The present castle was built by the Venetians in the 16th century, although according to various sources a Byzantine fortress existed at the same place from the 13th century. During the Venetian rule, Chora developed a lot and the settlement spread to the areas around the castle. Both in and around the castle there is a large number of temples which are protected today as many of them date back to the 15th century. Inside it dominates the church of Panagia Myrtidiotissa which is considered the patron saint of the island. This church was catholic until 1806. Next to it is the Palace of the Prophets, which today houses the Historical Archive of Kythera, which contains documents from 1560.

related articles

Leave a Comment