Άγχουσα η Κυανή / Anchusa azurea

Άγχουσα η Κυανή / Anchusa azurea

For English scroll down.

Πολυετές φυτό από τα ψηλότερα του γένους Άγχουσα, μπορεί να φτάσει ακόμα και 150 εκ ύψος, κοινό σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις κεντρικές και νότιες περιοχές. Απαντάται ακόμα στη Δυτική Ασία και μέχρι τον Καύκασο και το Πακιστάν. Πάντως η προέλευσή του θεωρείται μεσογειακή. 

Στην Ελλάδα απαντώνται 11 είδη του γένους Άγχουσα. Σε πολλές περιοχές της Μεσογείου τα λουλούδια και οι τρυφερές κορυφές τρώγονται ωμά ή βρασμένα σε σαλάτες και πίτες.
 
Από τη ρίζα του φυτού παράγεται κόκκινη βαφή όπως και από άλλα είδη της οικογένειας. (βλ. παλαιότερες σχετικές αναρτήσεις) Τα υπέροχα μπλέ λουλούδια του πραγματικά στολίδια όσο είναι πάνω στο φυτό μαραίνονται και πεθαίνουν σε λιγότερο από 10 ώρες αν κοπούν. Το κοινό όνομα με το οποίο είναι γνωστό το φυτό σε πολλές περιοχές της Ελλάδας “ βοϊδόγλωσσα” είναι συνέχεια του αρχαίου ελληνικού “βούγλωσσον” το οποίο χρησιμοποίησε ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης.
 
Τις πληροφορίες αντλήσαμε από τον Floracytherea.blogspot.com 
 
Perennial plant from the highest of the genus Anchusa, required transparency and 150 resections, used in every Europe and formations central and southern options. It is found in West Asia and as far as the Caucasus and Pakistan. You can see his appearance with a Mediterranean event.
In Greece there are 11 species of the genus Anchusa. In the process of working in the Mediterranean, flowers and tender slides are eaten raw or boiled in salads and pies.
From the root of the plant parallel colored paint colors and from the species of nature. (see previous relevant analyzes) Fresh blue flowers required ornaments are required on the plant margarine and dying in 10 hours and cut. The common denominator with the issue is the well-known plant in search of Greek technology “cattle tongue” is the required Greek “bouglosson” for which Theophrastus and Dioscorides were provided.