Γέφυρα Κατουνίου / Katouni bridge

Το γεφύρι μετράει σχεδόν 180 χρόνια και έχει μήκος 110m και ύψος 15μ. Τα 13 τόξα του,είναι σε απόλυτη συμμετρία και το μνημειακό μέγεθός του κυριαρχεί το Λιβάδι. Έχει την ιδιαιτερότητα της καταμέτρησης σε μια σειρά από τρύπες ανάμεσα στους θόλους του και τώρα είναι γνωστό, ότι κατασκευάστηκε έτσι, ώστε να εξυπηρετεί  τον περιορισμό της δυσκαμψίας της γέφυρας και να την κάνει πιο ισορροπημένη.

Παρά το πέρασμα του χρόνου, ο σχεδιασμός και η άριστη κατασκευή της γέφυρας είναι ακόμα αξιόλογη αρχιτεκτονικά.

Υπάρχει μια παράδοση που εξηγεί τη δημιουργία της εν λόγω γέφυρας, η οποία λέει,ότι ένας Άγγλος διοικητής του νησιού με το όνομα  MacFale,ερωτεύτηκε  μια νεαρή κοπέλα. Καθοδηγείται από την επιθυμία του να τη δει και αποφασίζει να δημιουργήσει αυτό το μνημειώδες γεφύρι κοντά στο σπίτι της, προκειμένου να έχει καλύτερη πρόσβαση στο χώρο όπου έζησε.

The bridge measuring almost 180 years and has a length of 110m and a height of 15m. The 13 arches, is in perfect symmetry and monumental size dominates the Meadow. It has the peculiarity of counting on a series of holes between the domes and is now known that so constructed as to serve to limit the stiffness of the bridge and make it more balanced.
Despite the passage of time, the design and the excellent construction of the bridge is still remarkable architecturally.
There is a tradition that explains the creation of this bridge, which says that an English governor of the island named MacFale, fell in love with a young girl. Driven by his desire to see her and decides to create this monumental bridge near her home in order to have better access to the area where he lived.

 

ΚΥΘΗΡΑ=ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Στα Κύθηρα μία μέρα μπορεί να τα περιέχει όλα.Ήλιο,βροχή,αέρας.κρύο,ζέστη.

Συνήθες φαινόμενο του Χειμώνα είναι το Ουράνιο Τόξο,ήλιος με βροχή μαζί συμβαίνει αρκετά συχνά.

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε τον Δεκέμβριο του 2010,ενώ η δεύτερη τον Γενάρη του 2012.Μεταξύ τους,οι φωτογραφίες έχουν πολλά κοινά.Τραβήχτηκαν από το ίδιο ακριβώς σημείο,είχε τον ίδιο καιρό (ήλιος & βροχή),και το πιο εντυπωσιακό είναι πως,και τα δυο Ουράνια Τόξα ξεκινούν από το ίδιο ακριβώς σημείο.

Οράνιο Τόξο= Κύθηρα

Κύθηρα= Ουράνιο Τόξο

ΚΥΘΗΡΑ,ΟΥΡΑΝΙΟ,ΤΟΞΟ,ΒΡΟΧΗ,ΗΛΙΟΣ,ΧΩΡΑ,ΦΩΤΟΓΡΑΔΙΑ,ΛΙΒΑΔΙ,ΒΟΥΝΑ

ΚΥΘΗΡΑ,ΟΥΡΑΝΙΟ,ΤΟΞΟ,ΒΡΟΧΗ,ΗΛΙΟΣ,ΧΩΡΑ,ΦΩΤΟΓΡΑΔΙΑ,ΛΙΒΑΔΙ,ΒΟΥΝΑ