Ο Άγιος Νίκωνας στα Ζαγλανικιάνικα

Ο άγιος Νίκωνας στα Ζαγλανικιάνικα. Ένα μνημείο του λεγόμενου Κυθηραϊκού ρυθμού, ηλικίας 800 ετών και πλέον. Ίσως το κομψότερο Βυζαντινό μνημείο στα Κύθηρα με τοιχογραφίες του 13ου, 16ου, 17ου αιώνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΟΥ