Ο φόβος μιας δυνατής κοπέλας

Ο φόβος μιας δυνατής κοπέλας,

έρχεται όταν ο Χειμώνας φεύγει

και την χτυπά όταν τα πουλιά κάθονται στα βράχια.

Δεν υπάρχει σωτηρία…της τρώει τα σωθηκά, ‘οταν αυτή, δήθεν, γελάει.

Μα δεν γελάει, συχνά μονάχα χαμογελάει.

Κι αυτό την πονάει ποιο πολύ απ’ τα αγκάθια.

Θα φύγει μακριά.

Εκεί που ο αέρας χάνεται, και θα λυτρωθεί.

Στ’ αλήθεια…

Λέξεις:il sognatore