Κύθηρα / Kythera – 5 years in 5 minutes

Κύθηρα – 5 χρόνια σε 5 λεπτά. 2009 – 2014
Είναι δύσκολο να χωρέσουν πέντε χρόνια ονείρου σε πέντε λεπτά.
Τα Κύθηρα είναι τόπος ονειρικός, τόπος που η ψυχή γαληνεύει και πετά σαν αερικό στις αισθήσεις.
Όσοι είχαν την τύχη να ζήσουν αυτό το συναίσθημα μπορούν να το επιβεβαιώσουν.

Δημήτρης Μπαλτζής.

Kythira – 5 years in 5 minutes.
It is difficult to fit a dream five years in five minutes.
Kythera is a dreamy place, a place that soul is calml and flies like an elf senses.
Those who were fortunate enough to experience this feeling can attest.

Dimitris Baltzis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*